1234 Street Name, City Name, United States
(123) 456-7890 [email protected]

สวดภาวนาเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวอินเดีย

ทางเลือกทั้งหมดในการสร้างวัดรามในอโยธยาจะต้องเปิดกว้างและชุมชนของนักบุญควรพยายามผลักดันและอธิษฐานเพื่อแก้ปัญหาในตอนต้นของเรื่อง Art of Living ผู้ก่อตั้ง Sri Sri Ravi Shankar กล่าวในวันนี้ เรามีทางเลือกสามทางเราควรจะพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปเราควรขอให้ศาลฎีกาตัดสินเร็วที่สุดในเรื่องนี้หรือเราควรจะขอให้รัฐบาลออกคำสั่ง

นี่เป็นเรื่องที่ต้องรอนาน 500 ปีและประชาชนมีความหวังบางคนชาวอินเดียต้องการให้มีการสร้างวัดใหญ่ขึ้นที่อโยยะฮยาเราควรพยายามและพยายามสวดภาวนาเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวอินเดีย เมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤติในประเทศแล้วชุมชนของวิสุทธิชนได้เสนอให้ความช่วยเหลือมันเป็นหน้าที่ของนักบุญที่จะรักษาสันติภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ตื่นขึ้นในสังคมเราได้นำคนบนเส้นทางของสันติภาพรวมทั้งได้ปฏิวัติสังคมเมื่อจำเป็น